Search
× Search
Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023

Η Επιτροπή

Η Επιτροπή του άρθρου 3Α’ του ν. 3213/2003 λειτουργεί με βάση το νομοθετικό πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 3, 3Α και 3Β του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων του ν. 4456/2017ως και των διατάξεων του ν.2690/1999 (Κ.Δ.Δ), όπως εκάστοτε ισχύουν και με βάση τον Κανονισμό λειτουργίας της, που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής (ΦΕΚ 146/05.08.2016). Ο έλεγχος των υπόχρεων προσώπων που αναφέρονται στις ως άνω διατάξεις καθώς και η τήρηση των κάθε μορφής υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές έχει ανατεθεί στην Επιτροπή, η οποία ενεργεί, ως ειδικό όργανο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Συντάγματος.

 

περισσότερα

Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με την από 11-5-2023 απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 19 Π.Δ.15/2022, ορίζεται ως χρονικό διάστημα ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων για τις έκτακτες γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, το χρονικό διάστημα:

 α] από 1/1/2023 έως 21/7/2023 για τα ελεγχόμενα πρόσωπα των υποπεριπτώσεων ιδα΄ και ιδδ΄ της περίπτωσης ιδ΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ.15/2022 [ Πολιτικά κόμματα ή συνασπισμοί κομμάτων, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσκοπήσεων και  εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης] και

β] από την ανακήρυξη των υποψηφίων έως 21/7/2023 για τα ελεγχόμενα πρόσωπα της υποπερίπτωσης ιδβ’ της περίπτωσης ιδ΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ.15/2022 [υποψήφιοι αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων].

Κατανομή τακτικής κρατικής χρηματοδότησης και κρατικής χρηματοδότησης για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων έτους 2023. Καταβολή τακτικής κρατικής χρηματοδότησης και κρατικής χρηματοδότησης για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.: 40930/9-05-2023 απόφασης κατανομής (Β’ 3086 – ΑΔΑ: ΨΑΚ546ΜΤΛ6-ΦΚΣ).

Κατανομή ποσοστού 50%+10% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Πληροφορίες - Έντυπα

Πολιτικών Κομμάτων / Συνασπισμών Κομμάτων, όπως απορρέουν από τις διατάξεις του ΠΔ 15/2022, ΦΕΚ Α 39/01.03.2022, όπως ισχύει

Έγγραφα

Αιρετοί Αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, όπως απορρέουν από τις διατάξεις του ΠΔ 15/2022, ΦΕΚ Α 39/01.03.2022, όπως ισχύει

Υποψήφιοι Αιρετοί Αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, όπως απορρέουν από τις διατάξεις του ΠΔ 15/2022, ΦΕΚ Α 39/01.03.2022, όπως ισχύει

Συνοπτικές οδηγίες και έντυπα, σχετικα με τις υποχρεώσεις των Υποψήφιων Αιρετών Αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, όπως απορρέουν από τις διατάξεις του ΠΔ 15/2022, ΦΕΚ Α 39/01.03.2022, όπως ισχύει

Κανονιστικά κείμενα

Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 15 Φ.Ε.Κ. 39 Α΄ / 01.03.2022

περισσότερα


Νόμος 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022)

περισσότερα

Αναζήτηση

Αποφάσεις

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την συνεδρίαση της 22ης Φεβρουαρίου 2023 όρισε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αναλυτικών Καταστάσεων Αιρετών για το έτος 2022 την 30.06.2023.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την συνεδρίαση της 16ης Φεβρουαρίου του 2022 όρισε ως  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αναλυτικών Καταστάσεων Αιρετών για το έτος 2021 την 06.05.2022.

 

Κανονιστικά κείμενα

Νόμος 5027/2023

Το άρθρο 75 του ν. 5027.2023 (ΦΕΚ Α 48/02.03.2023) τροποποιεί το άρθρο 18 του π.δ. 15/2022.

Καθορισμός ανώτατου ποσού κουπονιών αξίας δεκαπέντε (15) ευρώ και κάτω, που προορίζονται για την ανώνυμη χρηματοδότηση κομμάτων/συνασπισμών κομμάτων για το  έτος 2023, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 15/2022 όπως ισχύει , με την Aριθμ. Πρωτ 245/178/10.01.2023 Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Μέρος  Δ’ Ρυθμίσεις για τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων και υποψηφίων Βουλευτών ή / και αιρετών – Τροποποιήσεις Π.Δ. 15/2022.

Όροι χρήσηςΠολιτική ΑπορρήτουCopyright 2023 Βουλή των Ελλήνων
Επιστροφή πάνω